Общо събрание

Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл.16 (1) от Устава Асоциациата на българските археолози (АБА), Управителният съвет на АБА

свиква

 

Общо събрание

на

Асоциацията на българските археолози

на 1 юни 2012 г.

В ЗАЛА “ГЕОРГИ БАЕВ“ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР “МОРСКО КАЗИНО“, гр. Бургас

от 9.00 часа

 

при следния  дневен ред :

  1. Утвърждаване на новопостъпили членове
  2. Отчет на УС 2008-2012
  3. Доклад на КС на АБА
  4. Освобождаване на настоящия УС и КС, освобождаване на Председателя и Зам. Председателя; избор нови управителни и контролни органи на АБА – УС, КС на АБА, избор на председател на УС, заместник председател на УС, председател на КС.
  5. Обсъждане на основни насоки за развитието на АБА; Представяне на електронното списание Be-JA.
  6. Разни

 

 

 

УС на АБА

02.05.2012 г.