Управителен съвет

Председател – д-р Румяна Колева

Заместник председател – д-р Андрей Аладжов

Членове:

Анета Бакъмска

д-р Венета Ханджийска

д-р Даниела Стоянова

д-р Иво Чолаков

д-р Мария Манолова-Войкова

Меглена Първин

д-р Таня Христова

Д-р Мария Гюрова – ex officio в качеството й на главен редактор на органа на АБА – Бе-СА